Giao hàng

Giao hàng và lắp đặt

SELLO sẽ giao hàng và lắp đặt tận nhà

Khách hàng kiểm tra hàng hoá sau đó thanh toán cho thợ hoặc người giao hàng.

Liên hệ: 0247 106 5688 hoặc 0888075688